Licytacje

 • Licytacje ruchomości
 • Licytacje nieruchomości

   

   

  OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   

  (dom jednorodzinny w Połczynie Zdroju) W DNIU 03-03-2020 r.

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 03-03-2020 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki gruntu numer 116 o powierzchni 491 m2, oraz znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego , 2 kondygnacyjnego obejmującego parter i I piętro + przyziemie i poddasze (strych gospodarczy), z wbudowanym garażem jednostanowiskowym w przyziemiu budynku. Powierzchni ogólnej wszystkich kondygnacji budynku mieszkalnego wynosi 203, 07 m2, natomiast powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego (parter i I piętro) wynosi 114.77 m2. Nieruchomość położona jest w Połczynie-Zdroju przy ulicy BoWiD 13 (dawniej Armii Krajowej 13). Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydz. Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00002949/0. Suma oszacowania wynosi 286  000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214  500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 02.03.2020 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28  600,00zł w gotówce.

   

   

   

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   

  nr KW KO2B/00018220/9 (działka niezabudowana w Rąbinie )

   

  W DNIU 03-03-2020r.

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydział Cywilny przy ul. Lipowej 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z prawa własności niezabudowanej działki gruntu numer 128/2 o powierzchni 1739 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0050- Rąbino, gmina Rąbino.

  Działka gruntu numer 128/2 charakteryzuje się kształtem i usytuowaniem umożliwiającym mało racjonalne wykorzystanie powierzchni gruntu. Działka gruntu w kształcie zbliżonym do prostokąta zlokalizowana jest na terenie pochyłym z dużym spadkiem w kierunku południowego końca działki, tj. w kierunku rzeki. Teren działki nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Teren działki zakrzaczony.

  Przemiotowa nieruchomość należy do dłużników: Dorota Starynowicz, Paweł Starynowicz.

  Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00018220/9.

  Suma oszacowania wynosi 6 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4  500, 00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 02.03.2020 r. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 600,00 zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  W dniu 28.02.2020 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 14:00 (po uprzednim ustaleniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   

  (mieszkanie w Białogardzie) W DNIU 05-03-2020 r.

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 05-03-2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego, oraz udziału wynoszącego 969/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer 403/4 o powierzchni 226 m2. Lokal mieszkalny położony jest w Białogardzie przy ulicy Klonowej 11/ C(3) na ostaniej - 3 kondygnacji budynku. Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc o łącznej powierzchni użytkowej 43,01 m2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Białogardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00038497/0. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 48  000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

  36 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 04.03.2020 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 800 zł w gotówce.

   

   

   

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   

  o nr KW KO2B/00000893/8 (gospodarstwo rolne w Rusinowie)

   

  W DNIU 26-03-2020 r.

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydział Cywilny przy ul. Lipowej 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się prawa własności ośmiu działek gruntu nr 367, 298, 342, 346, 354, 226, 228/1, 228/2 o łącznej powierzchni 15,3921 ha. Na działce gruntu nr 367 znajdują się następujące budynki: budynek mieszkalny, jednorodzinny, murowany, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym i trzema małymi przybudówkami, budynek stodoły, budynek gospodarczy oraz wiata drewniana.

  Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej wynosi 64, 71 m2, powierzchnia użytkowa części inwentarskiej wynosi 114,5 m2, powierzchnia użytkowa budynku stodoły wynosi 185,0 m2, powierzchnia budynku garażowego wynosi 32,2 m2, powierzchnia budynku gospodarczego wynosi 24,7 m2 (część murowana: 15,2 m2 i część drewniana 9,5 m2), powierzchnia użytkowa wiaty drewnianej 46,0 m2. Nieruchomość położona jest w Rusinowie numer 62, gmina Świdwin, obręb ewidencyjny numer 0027.

  Właścicielem niniejszej nieruchomości jest Andrzej Kwaśny.

  Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00000893/8.

  Suma oszacowania wynosi 340  000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 255  000,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 25.03.2020 r. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 34  000,00 zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  W dniu 24.03.2020 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 14:00 (po uprzednim ustaleniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   

   

   

   

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   

  nr KW KO1B/00044416/4 (mieszkanie w Białogardzie) W DNIU 26-03-2020 r.

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie, I Wydział Cywilny przy ul. Lipowej 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,50 m2 oraz udziału wynoszącego 182/1000 części we współwłasności czterech działek gruntu numer 510, 511, 512, 513 o łącznej powierzchni 1533 m2.

  Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia , łazienka z wc i przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 9,00 m2.

  Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ulicy Zwycięstwa numer 3/2.

  Właścicielem nieruchomości jest Waldemar Serafin.

  Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00044416/4.

  Suma oszacowania wynosi 103  000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77  250,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 25.03.2020 r. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10  300,00 zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  W dniu 24.03.2020 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 14:00 (po uprzednim ustaleniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

   

   

   

   

   

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   

  nr KW KO1B/00044651/3 (mieszkanie w Białogardzie) W DNIU 26-03-2020 r.

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydział Cywilny przy ul. Lipowej 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z prawa własności lokalu mieszkalnego numer 42 o powierzchni użytkowej 33,40 m2 wraz z udziałem wynoszącym 16/1000 części we współwłasności działki gruntu numer 137 o powierzchni 1836 m2. Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc i przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 3,62 m2 oraz balkon o powierzchni 5,10 m2.

  Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ul. Zwycięstwa 40/42.

  Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00044651/3.

  Suma oszacowania wynosi 81  000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60  750,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 25.03.2020 r. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8  100,00 zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  W dniu 24.03.2020 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 14:00 (po uprzednim ustaleniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   

   

   

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   

  nr KW KO1B/00008475/1 (budynek jednorodzinny w Białogardzie )

   

  W DNIU 26-03-2020 r.

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie, I Wydział Cywilny przy ul. Lipowej 1A odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z prawa własności dwóch działek gruntu numer 812 i 822 o łącznej powierzchni 755 m2 oraz znajdującego się na tych działkach budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, murowanego, w zabudowie wolnostojącej, 2 kondygnacyjnego obejmującego parter i poddasze użytkowe, niepodpiwniczonego, przykrytego dachem dwuspadowym, z dwoma garażami jednostanowiskowymi, wybudowanego w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej budynku 214,4 m2 i powierzchni zabudowy budynku 172,00 m2. Program funkcjonalny budynku mieszkalnego obejmuje następujące pomieszczenia: parter: przedsionek, kuchnia, łazienka z wc, 2x pokój, salon, 2x garaż, pomieszczenie gospodarcze (kotłownia); poddasze użytkowe: korytarz, 3x pokój, łazienka z wc.Właścicielem nieruchomości jest Waldemar Serafin.

  Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ul. Obotrytów 15,

  Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00008475/1.

  Suma oszacowania wynosi 351  000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 234  000,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 25.03.2020 r. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 35  100,00zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  W dniu 24.03.2020 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 14:00 (po uprzednim ustaleniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   

   

   

   

   

  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   

  nr KW KO1B/00048447/8 ( dom jednorodzinny w Rogowie)

   

  W DNIU 26-03-2020 r.

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydział Cywilny przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z prawa własności działki gruntu numer 385/12 o powierzchni 1528 m2 oraz znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego (oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 363), murowanego, w zabudowie zwartej, 2 kondygnacyjnego obejmującego parter i poddasze użytkowe, niepodpiwniczonego, o zwartej bryle, z dachem dwuspadowym, wybudowanego w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy 90,0 m2 i powierzchni użytkowej 150,4 m2, która to nieruchomość położona jest w miejscowości Rogowo numer 41 A, gmina Białogard, obręb ewidencyjny numer 0068. Program funkcjonalny budynku mieszkalnego obejmuje następujące pomieszczenia: -parter: garaż, 2x pomieszczenie gospodarcze

  -poddasze użytkowe: korytarz, 3x pokój, łazienka z wc, kuchnia.

  Właścicielem nieruchomości jest Robert Niedźwiecki.

  Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00048447/8.

  Suma oszacowania wynosi 167  000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 111  334,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 25.03.2020 r. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16  700,00 zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  W dniu 24.03.2020 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 14:00 (po uprzednim ustaleniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   

   

   

   

   

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   

  nr KW KO1B/00027789/4 (mieszkanie w Karlinie) W DNIU 07-04-2020 r.

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2020 r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Białogardzie I Wydział Cywilny przy ul. Lipowej 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 55,81 m2 oraz udziału wynoszącego 30/1000 części we współwłasności działki gruntu numer 426/1 o powierzchni 1603 m2. Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicze o powierzchni 4,50 m2

  Właścicielami nieruchomości są Aleksandra Olesiak i Grzegorz Olesiak.

  Nieruchomość położona jest w Karlinie przy ul. 4 Marca 1/29,

  Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00027789/4.

  Suma oszacowania wynosi 134  000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100  500,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 06.04.2020 r. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13  400,00 zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  W dniu 03.04.2020 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 14:00 (po uprzednim ustaleniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.