Licytacje nieruchomości

 OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 22-11-2017r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 565/10. Nieruchomość położona jest w Tychowie przy ulicy Kochanowskiego i składa sie z prawa własności działki gruntu numer 565/10 o powierzchni 1007 m2 oraz znajdującego się na tej działce budynku o funkcji usługowo-handlowo- użytkowej, murowanego, parterowego o powierzchni użytkowej budynku 88,66 m2. Program funkcjonalny budynku: sala sprzedaży (54,08 m2), pomieszczenie gospodarcze 23.53 m2), korytarz (5,61 m2), pomieszczenie biurowe (2,88 m2), wc (2,56 m2). Dla nieruchomości tej  Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1B/00050237/0. Suma oszacowania wynosi 73 000,00zł ( 89.790,00 zł z Vat), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 750,00 zł (67 344,00 zł z Vat). Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 21.11.2017r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 300,00zł  w gotówce. 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 22-11-2017r. o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 279/2. Nieruchomość położona jest w Tychowie przy ulicy Bobolickiej i składa się z prawa własości działki gruntu numer 279/2 o powierzchni 1400 m2 oraz znajdującego sie na tej działce budynku o funkcji usługowo-handlowo-użytkowej, murowanego, w zabudowie wolnostojącej, 1 kondygnacyjnego- parterowego niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy budynku 305,0 m2 i powierzchni użytkowej budynku 276,87 m2. Program funkcjonalny budynku: sala sprzedaży (88,50 m2), 3x pomieszczenie biurowe (123,31 m2), korytarz (22,42 m2), wc (2,76 m2), schowek (1,85 m2),  3x pomieszczenie gospodarcze (38,03 m2). Dla nieruchomości tej  Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1B/00022663/0. Suma oszacowania wynosi 229 000,00zł ( 281 670,00 zł z Vat), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171 750,00 zł (211 253 zł z Vat). Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 21.11.2017r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 900,00 zł w gotówce.OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 22.11.2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Wilczkowie 3 , gm. Brzeźno oraz ułamkowego udziału wynoszącego 1/3 części we współwłasności działki gruntu numer 60/4 o powierzchni 0,2818 ha.Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56,90 m2. Według zapisów w księdze wieczystej lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni i przedpokoju. Według stanu faktycznego program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój. W ramach współwłasności nieruchomości wspólnej-właściciel lokalu mieszkalnego nr 2 użytkuje pomieszczenie  w budynku gospodarczym o pow. 19,18 m2.  Dla lokalu tego Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o nr KW KO2B/00010306/0. Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej do dnia 21.11.2017r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E, 78-200 Białogard, rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 300,00 zł w gotówce.