Licytacje nieruchomości


Licytacje nieruchomości w dniu 20 czerwca 2018 roku

  

 OGŁOSZENIE O II LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI (mieszkanie) o godz. 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 20-06-2018r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się druga licytacja  nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego oraz ułamkowego udziału wynoszącego 1/18 części we współwłasności działki gruntu numer 164 o powierzchni 2324 m2. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji położona jest w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 18/9. Lokal mieszkalny położony jest na drugim piętrze budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 45,72 m2. Program funkcjonalny lokalu mieszkalnego obejmuje następujące pomieszczenia: pokój (16,25 m2), pokój (12,16 m2), kuchnia (8,56 m2), łazienka z wc (3,12 m2), przedpokój (5,63 m2). Standard wykończenia lokalu- przeciętny. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1B/00017906/8. Suma oszacowania wynosi 94 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 19.06.2018 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 400,00zł w gotówce.

 

 

 

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ( cztery budynki o funkcji administracyjno-produkcyjno-magazynowej ) o godz. 10:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 20-06-2018r. o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się druga licytacja nieruchomości  składającej się z prawa własności 2 (dwóch) działek gruntu numer 146/1 i 145/2 (obręb ewidencyjny umer 0106) o łącznej powierzchni 3,27 ha oraz znajdujących się na działce 146/1 czterech budynków administracyjno-produkcyjno-magazynowych.Według stanu funkcjonalnego wszystkie  budynki są ze sobą połączone w jedną konstrukcję i tworzą ciąg technologiczny zakładu przetwórstwa rybnego z zapleczem socjalno-biurowym. Łączna powierzchnia użytkowa czterech budynków wynosi 873,3 m2. W.w. nieruchomość położona jest w miejsowości Czarnkowie, gmina Połczyn-Zdrój. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO2B/00000005/7. Suma oszacowania wynosi 1 185 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  790 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 19.06.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 118 500,00 zł  w gotówce.

 

 

 

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (trzy budynki o funkcji gospodarczej) o godz. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 20-06-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A odbędzie się druga licytacja nieruchomości składjącej się z  prawa własności działki gruntu numer 37/2 o powierzchni 1000 m2 oraz znajdujących się na tej działce 3 (trzech) połączonych ze sobą budynków o pow. użytkowej 349m2- aktualnie nieużytkowanych, a dawniej o funkcji gospodarczej. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Zajączkowo 34 gm. Połczyn Zdrój. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00015733/7. Suma oszacowania wynosi 31 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 19.06.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 100,00zł w gotówce.

 

 

 

Licytacja nieruchomości w dniu 22 czerwca 2018 roku

OGŁOSZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ( działka gruntu) o godz. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 22-06-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z prawa własności niezabudowanej działki gruntu o numerze 105/10 o powierzchni 48 m2 oraz znajdującego się na działce części murowanego i obitego blachą  budynku magazynowego. Przedmiotowy budynek częścią swojej powierzchni zlokalizowany jest na wycenianej działce, tj. działce 105/10  i w części znajduję się na działce sąsiedniej, tj. działce 105/5 (opisanej w KW numer KO2B/00029364/0). Część budynku znajdująca się na działce 105/5 z uwagi na cel wyceny (tj. nie podlega egzekucji gdyż stanowi własność innej osoby). Nieruchomość położona jest przy ul. Drawskiej. Dla nieruchomośći tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO2B/00029365/7. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 123 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 21.06.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 300 zł w gotówce.

 

 

 

 

 

Licytacje nieruchomości w dniu 11 lipca 2018 roku

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ( dom jednorodzinny) o godz. 10:00

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 11-07-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się drugalicytacja nieruchomości składającej się z prawa własności działki gruntu numer 26/29 o powierzchni 792 m2 oraz znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 2 kodygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego, z garażem, o łącznej powierzchni wszystkich pomieszczeń budynku 227,66 m2. Program użytkowy budynku mieszkalnego obejmuje następujące pomieszczenia: parter- 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, sień, korytarz, garaż, kotłownia, korytarz i pomieszczenie gospodarcze, -poddasze użytkowe: 2 pokoje, łazienka i garderoba. Nieruchomość położona jest w Warydyń Dolny, numer 6C, gmina Połczyn-Zdrój.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydz. Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KO2B/00009678/8. Suma oszacowania wynosi 266 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 177 333,00zł.Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 10.07.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E, 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 26 600 zł w gotówce.

 

 

  

 

Licytacje nieruchomości w dniu 12 lipca 2018 roku

 

 

  

OGŁOSZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (dwa budynki o funkcji mieszkalno-usługowej) o godz. 10:00

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 12-07-2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbędzie się pierwszalicytacja nieruchomości składającej sie zdziałki gruntu numer 64 o pow. 2800 m2 oraz znajdujących się na tej działce 2 (dwóch) połączonych ze sobą budynków o projektowanej funkcji mieszkalno - usługowej wybudowanych w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy 325,50 m2, kubaturze budynków 2479,00 m2, łącznej powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń budynków 538,52 m2.Nieruchomość ta położona jest Więcław 18 gm. Brzeżno. Dla nieruchomosci tej Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinieprowadzi księgę wieczystą o nr KW KO2B/00007047/2. Suma oszacowania wynosi 285 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 11.07.2018 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.28 500,00zł w gotówce.

   

OGŁOSZENIE O II  LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ o godz. 10:30

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 12-07-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się drugalicytacja nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego numer 6, oraz udziału wynoszącego 1/7 części we współwłasności działki gruntu numer 230 o powierzchni 667 m2. Nieruchomość ta położona jest przy ulicy Cmentarnej 14. Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 38,50 m2. Według zapisów w księdze wieczystej lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi i kuchni. W lokalu została wykonana zmiana funkcjonalna i zmiana układu pomieszczeń. Według aktualnego stanu program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: pokój z aneksem kuchennym, pokój i łazienka z wc. Ponadto właściciel lokalu dokonał adaptacji pomieszczeń strychu znajdujących się bezpośrednio nad wycenianym lokalem tworząc dodatkowy korytarz, pokój i schowek ( tj. pomieszczenia o łącznej powierzchni 20 m2). Właściciel lokalu wykonał wewnętrzne drewniane schody prowadzące do powyższych pomieszczeń. Przedmiotowe pomieszczenia nie wchodzą w skład wycenianego lokalu, ale dostęp do nich jest możliwy jedynie przez schody prowadzące z wycenianego lokalu mieszkalnego. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinieprowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00022204/2. Suma oszacowania wynosi 91 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 667,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 11.07.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 9 100,00 zł w gotówce.

 

 

   

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI o godz. 11:00

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 12-07-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się drugalicytacja1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne bez zabudowań. Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym numer 0128- Łośnica, gmina Połczyn-Zdrój i składa się z prawa własności 5 (pięciu) niezabudownaych rolnych działek gruntu numer 13, 38/2, 134/1, 146/1 i 185 o łącznej powierzchni 11,0000 ha. Działki gruntu o numerach geodezyjnych 13, 38/2, 134/1, 146/1 i 185 położone w obrębie ewidencyjnym numer 0128- Łośnica, gmina Połczyn-Zdrój. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinieprowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00003161/9.Suma oszacowania wynosi 137 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 91 333,00zł.Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 11.07.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 700 zł w gotówce.

 

 

 

 

Licytacje nieruchomości w dniu 18 lipca 2018 roku

 

 

  

OGŁOSZENIE O II  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (mieszkanie) o godz. 11:00

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 18-07-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A odbędzie się drugalicytacja nieruchomości składającej się ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 35. Lokal mieszkalny położony jest w Białogardzie przy ulicy Księdza Czesława Berki numer 1/35, na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 71,50 m2. Według stanu faktycznego program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 3 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka z wc i przedpokój. Mieszkanie jest rozkładowe, posiada centralne ogrzewanie (wspólna kotłownia gazowa). Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą nr KWKO1B/00042990/7. Suma oszacowania wynosi 173 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 334,00zł.Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 17.07.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E, 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 300 zł w gotówce.

 

 

   

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI O FUNKCJI BIUROWO-GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEJ o godz. 11:30

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 18-07-2018r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się drugalicytacja nieruchomości składającej się z działek gruntu numer 111/2, 111/7 i 111/3, 139/5 i 139/6 o łącznej powierzchni 0,4181 ha, oraz budynków znajdujących się na w.w. działkach. Na działce 111/3 znajduje się budynek biurowy, murowany wolnostojący, parterowy o pow. użytkowej 38,6 m2, natomiast na działce 111/7 znajduje się budynek gospodarczy, o pow. użytkowej 7,1 m2. Na działkach 139/5 i 139/6 znajduje się budynek socjalny oraz zlokalizowana jest część budynku gospodarczo - magazynowego o powierzchni użytkowej 575,0 m2. Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystychprowadzi Księgi Wieczyste nr KW KO1B/00035700/6, KO1B/00035701/3. Suma oszacowania wynosi 350 000,00zł +VAT, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 233 333,00zł + VAT.Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 17.07.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 35 000 zł w gotówce.