Licytacje nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (budynki o funkcji

 

 

 

biurowo-gospodarczo-magazynowej w Białogardzie) W DNIU 20-12-2019 R.

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 20-12-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się drugalicytacja nieruchomości składającej się z działek gruntu numer 111/2, 111/7 i 111/3, 139/5 i 139/6 o łącznej powierzchni 0,4181 ha, oraz budynków znajdujących się na w.w. działkach. Na działce 111/3 znajduje się budynek biurowy, murowany wolnostojący, parterowy o pow. użytkowej 38,6 m2, natomiast na działce 111/7 znajduje się budynek gospodarczy, o pow. użytkowej 7,1 m2. Na działkach 139/5 i 139/6 znajduje się budynek socjalny oraz zlokalizowana jest część budynku gospodarczo - magazynowego o powierzchni użytkowej 575,0 m2. Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystychprowadzi Księgi Wieczyste nr KW KO1B/00035700/6, KO1B/00035701/3. Suma oszacowania wynosi 350 000,00zł +VAT, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 233 333,00 zł + VAT.Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 19.12.2019 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego,ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 35 000 zł w gotówce.