Licytacje nieruchomości

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 28.09.2017 r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego nr 2,  położonego w Karlinie przy ul. Szczecińskiej 16. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 65,18 m2. Według zapisów w księdze wieczystej lokalu obejmuje nastepujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Właściciel przedmiotowego lokalu dokonał jego przebudowy.Wskutek przeprowadzonych prac przedmiotowy lokal aktualnie podzielony został na 2 odrębne i niepołączone ze sobą kompleksy pomieszczeń - posiadające 2 (dwa) osobne i niezależne wejścia do klatki schodowej. Dla nieruchomości tej  Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW KO1B/00045766/9. Suma oszacowania wynosi 70 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 27.09.2017 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 000,00zł w gotówce.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ ( ZABYTKOWY PAŁAC NEOKLASYCYSTYCZNY)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 29-09-2017r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 222/13 o powierzchni 8,0698 ha. Na działce tej znajdują się dwa budynki. Budynek neoklasycystyczny, zabytkowy pałac wybudowany około 1850 roku dla ówczesnych właścicieli majątku - rodziny von Oppenfeld. Pałac jest murowany z cegły, wolnostojący. Powierzchnia użytkowa pałacu  wynosi 1.457,05 m2, powierzchnia całkowita wynosi 2.214,97 m2, powierzchnia zabudowy 1.251,00 m2. Kubatura budynku wynosi 8.115,66 m3. Drugim budynkiem jest garaż usytuowany na wschód od pałacu - obejmujący cztery pomieszczenia garażowe  o powierzchni zabudowy 100 m2. Przedmiotowy pałac usytuowany jest w miejscowości Bierzwnica, gm. Świdwin. W dniu 27 lipca 2005 roku decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie numer A-220 po obrysie murów zewnętrznych na działce numer 222/13 pałac wpisany został do rejestru zabytków. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie VI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o nr KW KO2B/00004118/0. Suma oszacowania wynosi 521 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 347 334,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 28.09.2017 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 52 100,00zł w gotówce.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 11-10-2017r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności działki gruntu nr 56/2 o powierzchni 0,0634 ha. Nieruchomość położona jest w Świdwinie przy ulicy Drawskiej numer 28. Na w.w. działce znajduję się budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 170,00 m2 i powierzchni użytkowej 336,9 m2, jednorodzinny, murowany, wolnostojący, 3 kondygnacyjny obejmujący parter, I piętro, II piętro i poddasze nieużytkowe, ponadto w budynku znajduję się dwustanowiskowy garaż. Program funkcjonalny budynku mieszkalnego obejmuje następujące pomieszczenia: parter- 2x pokój, wc, natrysk, korytarz, 3x pomieszczenie gospodarcze, pralnia, spiżarnia, kotłownia, garaż; I piętro- salon, korytarz, wc, kuchnia, pokój; II piętro- 3x pokój, przedpokój, łazienka, wc, pomieszczenie gospodarcze. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00000591/1. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 589 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 392 667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 10.10.2017r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 58 900 zł w gotówce.

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 20-10-2017r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1 A odbędzie się pierwsza licytacja  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Nieruchomość położona jest w Świdwinie przy ulicy Łokietka numer 3 i składa sie z lokalu mieszkalnego nr 5 oraz ułamkowego udziału wynoszącego 1/8 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer 48 o powierzchni 2082 m2 oraz we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń, służących nie tylko do użytku właścicieli lokalu. Lokal mieszkalny położony jest na ostatniej kodygnacji- poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego  wynosi 38, 01 m2. Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00021805/8. Suma oszacowania wynosi 95 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 19.10.2017r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 500 zł w gotówce.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 25.10.2017r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Świdwinie przy ulicy Kościuszki 26  o pow. 32,29 m2. Lokal ten położony jest na 1 kondygnacji budynku mieszkalnego i obejmuje następujące pomieszczenia: pokój (15,16 m2), kuchnia (10,30 m2), przedpokój (6,83 m2). Dla lokalu tego Sąd Rejonowy w Białogardzie VI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00022503/8 . Suma oszacowania wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  22 667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 24.10.2017r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 400,00zł w gotówce.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 31.10.2017 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania działki gruntu nr 302 o pow. 0,0564 ha oraz prawa własności stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się na tej działce budynku usługowo - handlowego niepodpiwniczonego o pow. zabudowy 192 m2. Zgodnie z treścią księgi wieczystej powierzchnia budynku wynosi 185 m2. Przedmiotowy budynek aktualnie wykorzystywany jest w części jako sklep spożywczy oraz w części jako "EZ Pub". Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW KO1B/00015363/5. Suma oszacowania wynosi 669 120,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 501 840,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 30.10.2017 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 66 912,00zł w gotówce.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 06-11-2017r. o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie  przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  stanowiącego odrębną nieruchomość. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji położona jest w Świdwinie przy ulicy Reymonta numer 12 i składa się z lokalu mieszkalnego numer 5 oraz ułamkowego udziału wynoszącego 1/5 części we współwłasności działki gruntu numer 95 o powierzchni 491 m2 oraz we wpółwłasności wspólnych części budynku i urządzeń, służących nie tylko do użytku właścicieli lokalu. Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze i poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 51,60 m2. Program funkcjonalny lokalu obejmuję następujące pomieszczenia: pokój, kuchnia i łazienka z wc ( I piętrze budynku) oraz przedpokój i 2 pokoje (poddaszu użytkowym budynku). Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie ,VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00008918/6. Suma oszacowania wynosi 91 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 03.11.2017 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 100,00zł w gotówce.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 08.11.2017r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania działki gruntu nr 70 o powierzchni 0,6208 ha położonej w Świdwinie przy ul. Szczecińskiej 111 oraz prawa własności stanowiących odrębną nieruchomość, znajdujących się na tej działce budynków: budynku byłej rzeźni z masarnią, wiaty garażowej, garaży, zabudowy gospodarczej i budynku portierni o łącznej powierzchni zabudowy 807,00m2 i łącznej powierzchni użytkowej 1535,94 m2. Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00001812/4.
Suma oszacowania wynosi 443 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 295 334,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 07.11.2017r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 44 300,00zł w gotówce

 


OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 22.11.2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Wilczkowie 3 , gm. Brzeźno oraz ułamkowego udziału wynoszącego 1/3 części we współwłasności działki gruntu numer 60/4 o powierzchni 0,2818 ha.Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56,90 m2. Według zapisów w księdze wieczystej lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni i przedpokoju. Według stanu faktycznego program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę z wc i przedpokój. W ramach współwłasności nieruchomości wspólnej-właściciel lokalu mieszkalnego nr 2 użytkuje pomieszczenie  w budynku gospodarczym o pow. 19,18 m2.  Dla lokalu tego Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o nr KW KO2B/00010306/0. Suma oszacowania wynosi 63 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej do dnia 21.11.2017r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E, 78-200 Białogard, rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 300,00 zł w gotówce.