Licytacje nieruchomości

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ W DNIU 07-02-2018 R.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 07.02.2018r. o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony jest w Świdwinie przy ulicy Łokietka numer 3 i składa sie z lokalu mieszkalnego nr 5 oraz ułamkowego udziału wynoszącego 1/8 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer 48 o powierzchni 2082 m2 oraz we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń, służących nie tylko do użytku właścicieli lokalu. Lokal mieszkalny położony jest na ostatniej kodygnacji- poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego  wynosi 38, 01 m2. Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00021805/8. Suma oszacowania wynosi 95 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 334,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 06.02.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 500 zł w gotówce.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DNIU 07-03-2018 R. GODZ. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 07-03-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  składającej się z prawa własności 2 (dwóch) działek gruntu numer 146/1 i 145/2 (obręb ewidencyjny umer 0106) o łącznej powierzchni 3,27 ha oraz znajdujących się na działce 146/1 czterech budynków administracyjno-produkcyjno-magazynowych.Według stanu funkcjonalnego wszystkie  budynki są ze sobą połączone w jedną konstrukcję i tworzą ciąg technologiczny zakładu przetwórstwa rybnego z zapleczem socjalno-biurowym. Łączna powierzchnia użytkowa czterech budynków wynosi 873,3 m2. W.w. nieruchomość położona jest w miejsowości Czarnkowie, gmina Połczyn-Zdrój. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO2B/00000005/7. Suma oszacowania wynosi 1 185 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  888 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 06.03.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 118 500,00 zł  w gotówce.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI W DNIU 07-03-2018 R. GODZ. 11:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 07-03-2018r. o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego oraz ułamkowego udziału wynoszącego 1/18 części we współwłasności działki gruntu numer 164 o powierzchni 2324 m2. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji położona jest w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 18/9. Lokal mieszkalny położony jest drugim piętrze budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 45,72 m2. Program funkcjonalny lokalu mieszkalnego obejmuje następujące pomieszczenia: pokój (16,25 m2), pokój (12,16 m2), kuchnia (8,56 m2), łazienka z wc (3,12 m2), przedpokój (5,63 m2). Standard wykończenia lokalu- przeciętny. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1B/00017906/8. Suma oszacowania wynosi 94 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 06.03.2018 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 400,00zł w gotówce.

 


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOSCI W DNIU 09-03-2018 R. GODZ. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 09-03-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z lokalu  mieszkalnego oraz ułamkowego udziału wynoszącego 1/5 części we współwłąsności działki gruntu numer 95 o powierzchni 491 m2. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji położona jest w Świdwinie przy ulicy Reymonta 12/5. Mieszkanie położone jest na I piętrze i poddaszu użytkowym w budynku mieszkalnym. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 51,60 m2. Program funkcjonalny lokalu obejmuję następujące pomieszczenia: pokój, kuchnia i łazienka z wc (usytuowane na  I piętrze budynku) oraz przedpokój i 2 pokoje (usytuowane na  poddaszu użytkowym budynku). Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00008918/6. Suma oszacowania wynosi 91 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 667,00zł.Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 08.03.2018 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 100,00zł w gotówce.


OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DNIU 09-03-2018 R. GODZ. 11:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 09-03-2018r. o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości składającej się ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 35. Lokal mieszkalny położony jest w Białogardzie przy ulicy Księdza Czesława Berki numer 1/35, na ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 71,50 m2. Według stanu faktycznego program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 3 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka z wc i przedpokój. Mieszkanie jest rozkładowe, posiada centralne ogrzewanie (wspólna kotłownia gazowa). Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1B/00042990/7. Suma oszacowania wynosi 173 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 08.03.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E, 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 300 zł w gotówce.

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI W DNIU 16-03-2018 R. GODZ. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 16-03-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
 stanowiącej gospodarstwo rolne bez zabudowań. Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym numer 0128- Łośnica, gmina Połczyn-Zdrój i składa się z prawa własności 5 (pięciu) niezabudownaych rolnych działek gruntu numer 13, 38/2, 134/1, 146/1 i 185  o łącznej powierzchni 11,0000 ha. Działki gruntu o numerach geodezyjnych 13, 38/2, 134/1, 146/1 i 185 położone w obrębie ewidencyjnym numer 0128- Łośnica, gmina Połczyn-Zdrój. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00003161/9. Suma oszacowania wynosi 137 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 15.03.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 700 zł w gotówce.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DNIU 28-03-2018 R. GODZ. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 28.03.2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z prawa użytkowania wieczystego dwóch działek gruntu numer 812 i 822 o łącznej powierzchni 755 m2 oraz prawa własności stanowiacego odrębną nieruchomość znajdującego się na tych działkach budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Powierchnia użytkowa domu wynosi 214,4 m2. Program funkcjonalny budynku mieszkalnego obejmuje następujące pomieszczenia:1) parter: przedsionek, kuchnia, łazienka z wc, dwa pokoje, salon, dwa garaże, pomieszczenie gospodarcze (kotłownia). 2) poddasze użytkowe: korytarz, trzy pokoje, łazienka z wc. Opisywana nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ulicy Obotrytów numer 15. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: KO1B/00008475/1. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 351 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 263 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 27.03.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 35 100 zł w gotówce.OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DNIU 30-03-2018 R. GODZ. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 30-03-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek gruntu numer 111/2, 111/7 i 111/3, 139/5 i 139/6 o łącznej powierzchni 0,4181 ha, oraz budynków znajdujących się na w.w. działkach. Na działce 111/3 znajduje się budynek biurowy, murowany wolnostojący, parterowy o pow. użytkowej 38,6 m2, natomiast na działce 111/7 znajduje się budynek gospodarczy, o pow. użytkowej 7,1 m2. Na działkach 139/5 i 139/6 znajduje się budynek socjalny oraz zlokalizowana jest część budynku gospodarczo - magazynowego o powierzchni użytkowej 575,0 m2.
Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste nr KW KO1B/00035700/6, KO1B/00035701/3. Suma oszacowania wynosi 350 000,00zł + VAT, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  262 500,00zł + VAT. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 29.03.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 35 000 zł w gotówce.

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DNIU 30-03-2018 R. GODZ. 11:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 30-03-2018r. o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z prawa własności działki gruntu numer 537/1 o powierzchni 3486 m2, oraz znajdujących się na tej działce 2 (dwóch) budynków: -Budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 156,8 m2, 1 kondygnacyjnego- parterowego z nieużytkowym poddaszem. Program funkcjonalny budynku mieszkalnego obejmuję następujące pomieszczenia: 2x korytarz, 2x kuchnia, pokój , 4x pomieszczenie gospodarcze, 2x łazienka z wc, pokój, spiżarka. -Budynek gospodarczo-garażowy, 1 kondygnacyjny, o zwartej bryle, o powierzchni użytkowej 77,48 m2. W.w. nieruchomość położona jest w Rusinowie numer 47. Dla nieruchomości tej  Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI  Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW KO2B/00000419/2. Suma oszacowania wynosi 99 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 29.03.2018r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 900,00zł w gotówce.